Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

Bezpieczne wakacje

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Dowiedz się więcej - zjawisko handlu ludźmi i zagrożenia związane z podejmowaniem pracy za granicą


W zakładce Pedagog i psycholog znajdują się materiały dotyczące zjawiska handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą. 
 

Program stypendialny Towarzystwa Samorządowego

Uczeń może ubiegać się o stypendium, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada średnią ocen co najmniej 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7),
- jest osobą aktywną w szkole i poza nią, działa w organizacjach pozarządowych, wolontariacie, ma szczególnie osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
- miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto.
Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2017r.
Szczegółowe informacje dostępne są http://www.stypendia.ts.konin.pl/ oraz u pedagoga i psychologa szkolnego.


Programy stypendialne

Na stronie www.mojestypendium.pl można znaleźć informacje o programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Informacje o stypendiach: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Fundacja im. Jerzego Juzonia pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyną szansą, aby podjąć studia w większym mieście. Szczegóły dotyczące stypendium dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji www.fejj.pl 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o programach stypendialnych dla maturzystów
www.stypendia.ts.konin.pl

Program wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci www.fundusz.org, www.fundusz.org/rekrutacja

Edukacja polonijna

Edukacja polonijna - informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

http://polonia.edu.pl/ulotka-polonijna/


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Ewaluacja zewnętrzna - informacja o wynikach

Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.