Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

CZARNA NIEDZIELA – 13 SIERPNIA 1944


              Większość z nas Powstanie Warszawskie odbiera jako kilka bardzo odległych w czasie, nieznanych wydarzeń. Powstanie przez lata było wypierane ze świadomości jako stawiające armię ZSRR w niekorzystnym świetle. Teraz powraca jako wydarzenie niezwykle aktualne. Pokolenia powojenne to te, które wojnę znają z relacji naocznych świadków – a więc my też.
Historię Sierpnia ’44 upamiętnia nie tylko Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także  akcje mające na celu przybliżenie i wyjaśnienie przeszłości.
                26 maja 2011 roku w Sali Klubu Energetyk miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego zrealizowanego przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej  "Czarna Niedziela – 13 sierpnia 1944". Niedługi, ale sugestywnie zrealizowany film to zbiór wypowiedzi świadków wydarzeń z 13 sierpnia 1944 dotyczących zdobycia pojazdu przez Polaków na Placu Zamkowym i wprowadzenia poza barykady, okoliczności eksplozji  oraz akcji ratowniczej. Obecnie już wiemy, był to nieznany typ transportera ładunków wybuchowych – Borgward BIV. Na miejscu zginęło ok. 300 osób. Relacje świadków złożone w sugestywny splot i poparte obrazem robią przerażające wrażenie zwłaszcza, gdy widzowie uświadomią sobie jak bardzo ‘realne’, bliskie – w czasie i przestrzeni – są to wydarzenia.     
                Film poprzedziła prelekcja pana Andrzeja Wardy dotycząca tego, co w filmie nie zostało poruszone, czyli szczegółów dotyczących okoliczności przechywycenia pojazdu, przeprowadzenia transportera na ul. Kilińskiego, jak i przyczyn samego wybuchu.
                Gościem spotkania był pan Juliusz Kulesza, powstaniec warszawski i autor wspomień z powstania – m.in. "Z tasiemką na czołgi". Walczył również na Starówce, ale w części północnej, a na terenie wybuchu, czyli ul. Kilińskiego znalazł się niespełna dwa tygodnie później. Jego relacja z miejsca zdarzenia jeszcze bardziej urealniła to, co się stało przed szcześćdziesięcioma laty.
                W spotkaniu wzięli udział weterani Armii Krajowej, kombatanci i sybiracy, przyszli przedstawiciele konińskich władz, nauczyciele, młodzież konińskich szkół ponadgimnzjalnych, oraz członkowie szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej. Oraganizatorami spotkania było Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej – Koło w Koninie oraz II Liceum w Koninie, które reprezentowane było przez pana dyrektora Sławomira Lorka. Mocno zaznaczył się także udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej w replikach mundurów i wyposażenia z okresu Powstania Warszawskiego.


                                                                                                                         Marlena Matela (kl.1c) oraz Eleonora Wojciechowska (kl.2c)
               

czwartek12
czwartek5
czwartek17
czwartek
czwartek
czwartek17
czwartek21
czwartek18
czwartek10
czwartek9

UPAMIĘTNIENIE OFIAR NIEMIECKIEGO OBOZU W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM21 maja 2011 roku w Konstantynowie Łódzkim odbyła się pierwsza rocznica odsłonięcia Pomnika Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu. Spotkanie poświęcone upamiętnieniu ofiar niemieckiego obozu zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim w latach 1940-1943 zorganizował Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, Społeczny Komitet ds. Budowy Pomnika Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim oraz Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ofiar obozu. Po okolicznościowych wystąpieniach złożono kwiaty pod pomnikiem.         
II Liceum w Koninie reprezentowała delegacja młodzieży wraz z opiekunem.
 

21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
SPOTKANIE Z PANEM JÓZEFEM ROKICIŃSKIM
 
18.03.2011roku członkowie Koła Przyjaciół Armii Krajowej gościli w naszej szkole bardzo wyjątkową osobę - kombatanta II Wojny Światowej, Pana Józefa Rokicińskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie. Gość omówił zasady i sposób funkcjonowania Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W interesujący sposób przedstawił jego historię. Krótko, ale bardzo ciekawie opowiedział jak przebiegają zjazdy, kto w nich uczestniczy, jakie sprawy są na nich omawiane.  Pan Józef  Rokiciński  jest częstym gościem w naszej szkole, ostatnio uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez nasze Koło. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie zrobiliśmy wiele wspólnych pamiątkowych zdjęć i uzyskaliśmy obietnicę, że wkrótce odwiedzi nasze Koło ponownie.
 SPOTKANIE Z PANEM JÓZEFEM ROKICIŃSKIM
SPOTKANIE Z PANEM JÓZEFEM ROKICIŃSKIM
SPOTKANIE Z PANEM JÓZEFEM ROKICIŃSKIM
SPOTKANIE Z PANEM JÓZEFEM ROKICIŃSKIM

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI
 
 
27 stycznia 2011 roku  w II Liceum  w Koninie odbyło się spotkanie kombatantów wszystkich stowarzyszeń. Organizatorem uroczystości byli członkowie działającego w szkole Koła Przyjaciół Armii Krajowej. Obecni byli przedstawiciele byłego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Koninie z panem Eugeniuszem Pawlakiem na czele, przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Koninie, Oddziału Związku Inwalidów Wojennych, Oddziału Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. W spotkaniu uczestniczyli również : poseł na sejm RP pan Tomasz Nowak, Zastępca Prezydenta Konina   pan Dariusz Wilczewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Zenon Chojnacki.Spotkanie uświetniła część artystyczna w wykonwniu uczniów II Liceum. Jednym z ważniejszych punktów spotkania były  liczne rozmowy kombatantów z uczniami bogate we wspomnienia z tamtych lat.  Zrebrani zwiedzili również wystawę historyczną  "Poznański Czerwiec 1956".                 

27
27
27
27
27.01
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
 
 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKU SYBIRAKÓW


18 listopada 2010 roku Koło Przyjaciół AK gościło przedstawicieli Związku Sybiraków w Koninie. Delegacja przybyła z pocztem sztandarowym Związku. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu „Sybiraków”. Następnie odżyły wspomnienia z lat wojny. Goście opowiadali o swoim dzieciństwie, które spędzili na wygnaniu. Wspominali jak walczyli z głodem i zimnem. Pomimo przeciwności losu zawsze pamiętali, że są Polakami. Głęboko wierzyli, że wrócą do wolnej ojczyzny i z nią wiązali swoją przyszłość.
 
Z.S.
Z.S.
Z.S.3
Z.S. 4
Z.S.5
Z.S.6
Z.S.7
      SPOTKANIE  Z  POWSTAŃCAMI  WARSZAWSKIMI     


W sobotę 23 października grupa uczniów II Liceum, członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej pod opieką pani Aleksandry Kudła i pana Andrzeja Wardy wzięła udział w spotkaniu z kombatantami w Poznaniu. Uroczystość została zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska.
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu o Powstaniu Warszawskim pt „13 sierpnia 1944”, który przygotowała grupa historyczna „Gustaw-Harnaś”. Opowiada on o tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce tego dnia na Starym Mieście w Warszawie. Film wiernie oddaje realia tamtych chwil. Wzbogacony jest wzruszającymi wspomnieniami głównych bohaterek opowieści, sanitariuszek Batalionu Wigry, pani Janiny Gruszczyńskiej – Jasiak, ps.„Janka Porzędzka” oraz pani Barbary Gancarczyk, ps. „Pająk”. Wydawało mi się, że to już koniec, że to są ostatnie moje chwile”. „Otworzyłam oczy. Nie wiedziałam gdzie jestem. Przygniatało mnie coś ciężkiego. Okazało się ,że był to ludzki kadłub bez kończyn i głowy”.  To dwa cytaty, które szczególnie zapamiętali zebrani.
Pani Jania Gruszczyńska – Jasiak i pani Barbara Gancarczyk były gośćmi specjalnymi sobotniego spotkania. Opowiadały o tym, jak 66 lat temu ratowały życie powstańców, narażając przez to własne.
Grupy historyczne „ Wigry” z Warszawy i „Gustaw-Harnaś” z Poznania przygotowały pokaz replik broni i mundurów z okresu Powstania Warszawskiego.
23.10
23.10
23.10
23.10
23.10
23.10
23.10
23.10
„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI"  

                „Zapal znicz pamięci" - to nazwa akcji, do udziału, w której Radio Merkury zaprosiło w niedzielę 17 października wszystkich Wielkopolan. W miejscach pamięci narodowej, związanych z II wojną światową, w samo południe zapłonęły znicze, upamiętniające zamordowanych Polaków. II wojna światowa była pierwszym tego rodzaju konfliktem, podczas którego zginęło tak wielu cywilów. Szczególnie dotyczyło to polskich ziem wcielonych do III Rzeszy, gdzie od pierwszych dni rozpoczęła się eksterminacja osób umieszczonych wcześniej na listach proskrypcyjnych, rozstrzeliwanie członków obrony cywilnej czy ludzi uznanych za wrogów Niemiec. Celem akcji było oddanie hołdu tym, których zamordowano dlatego tylko, że byli Polakami, powstańcami wielkopolskimi czy śląskimi, inteligentami, ziemianami, osobami aktywnymi w działalności publicznej i społecznej
W Koninie w akcji "Zapal znicz pamięci" uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej, którzy zapalili znicz na Placu Wolności. Pan dyrektor oraz historycy naszej szkoły, starali się przybliżyć zgromadzonej młodzieży wydarzenia historyczne. Pan Andrzej Warda wyjaśniał:
 „ Zebraliśmy się w miejscu pierwszej publicznej egzekucji w Koninie, która odbyła się 22 września 1939 roku. Niemcy wybrali do niej dwóch zakładników. Chrześcijanina i Żyda. Tym pierwszym był Aleksander Kurowski, mężczyzna mniej więcej czterdziestoletni, który prowadził restaurację przy ulicy Trzeciego Maja. Żydem był Mordechaj Słodki, drobny siedemdziesięcioletni chasyd, który handlował materiałami, pasmanteria i tanią bielizną na tej samej ulicy. Była to demonstracja siły niemieckiej. Do dziś w Koninie żyją potomkowie Kurowskiego, którzy przechowują robione z ukrycia fotografie egzekucji, ukazujące jej kolejne fazy: przyprowadzenie skazańców, słowa pocieszenia ze strony księdza, formowanie plutonu egzekucyjnego, zawiązywanie oczy skazańcom oraz samą egzekucję. Zdjęcia te, po wojnie były wykorzystywane w opracowaniach dotyczących zbrodni na ludności polskiej w czasach II Wojny Światowej. Egzekucja nie zastraszyła ludności Konina, wskutek czego Niemcy obawiali się wystąpień patriotycznych, w dniu święta narodowego 11 listopada. Aby im zapobiec, dokonali masowej egzekucji na mieszkańcach konina oraz powiatu konińskiego, w miejscu byłego cmentarza żydowskiego. Mimo działań okupanta w Koninie, na bazie przedwojennych drużyn harcerskich,  rozwija się ruch oporu. Większość harcerzy działała w podziemiu niepodległościowym podporządkowanym Armii Krajowej, ponosząc ofiary. Ludzie, struktury i dokonania konińskiego podziemia dokumentuje kilka bogato ilustrowanych tablic, które są prezentowane w Izbie Pamięci Narodowej, w II Liceum w Koninie.”
 Młodzież była głęboko poruszona. Uczniowie nie mieli pojęcia o tym, że na terenie ich miasta dokonywały się liczne mordy. Jeden z nich skomentował:
„Jesteśmy wstrząśnięci tym, co usłyszeliśmy. O takich rzeczach się nie mówi na co dzień. Powinno być więcej takich akcji, żebyśmy my- młodzi ludzie mieli świadomość tego, co działo się w przeszłości w naszym mieście. Na pewno zapamiętamy większość informacji, które dziś nam przekazano o wiele lepiej, niż gdybyśmy usłyszeli je podczas lekcji.”
 
 
„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI
„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI
„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI
KONFERENCJA NAUKOWA

27 września 2010 r. w II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie odbyła się konferencja naukowa „ZIEMIA KONIŃSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej Koło w Koninie, Polskiego Towarzystwa Historycznego Odział w Koninie, członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej działającego przy II Liceum oraz uczniowie zainteresowani historią II wojny światowej. Referat pt „Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce” wygłosiła Aleksandra Pietrowicz - historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Kolejnym prelegentem był Piotr Rybczyński - dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie. Przygotował referat „Okupacja niemiecka we wschodniej Wielkopolsce”.
Obchody Dnia Sybiraka

17 września 2010 roku Zarząd Regionu Związku Sybiraków i Koło Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie przygotowali uroczyste obchody Dnia Sybiraka. W kościele św. Wojciecha licznie zgromadzili się członkowie Związku Sybiraków, przedstawiciele władz Konina, mieszkańcy miasta oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Po skończonej Mszy Świętej złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się w kościele. II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego reprezentował pan Dyrektor Sławomir Lorek, pani Aleksandra Kudła, poczet sztandarowy, członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej oraz przedstawiciele Szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.
Święto Wojska Polskiego 

W dniu15 sierpnia 2010 roku Grupa Rekonstrukcji Historycznej II Liceum wystawiła wartę honorową przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji żołnierzy odbył się Apel Poległych. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Naczelnika, by uczcić poległych i pomordowanych żołnierzy. Członkowie grupy wzięli także udział w uroczystej akademii, podczas której przedstawiono dorobek grupy.
Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.