Zbiórka odzieży dla potrzebujących zakończona!
19.12.2018
We współpracy z konińskim oddziałem PCK przeprowadziliśmy zbiórkę odzieży przeznaczonej dla noclegowni
i schroniska dla bezdomnych w Koninie. Udało się zebrać 30 dużych toreb z odzieżą, za co dziękujemy uczniom
i pracownikom szkoły, a klasie 1g za koordynację akcji!!!
NASZE KANAŁY