Święto Patrona Szkoły
3.01.2019
Święto Patrona Szkoły
5 października 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole szczególnie uroczysty dzień: Święto Patrona Szkoły. Ten wyjątkowy moment łączy się w tradycji naszego liceum ze ślubowaniem pierwszoklasistów, którzy oficjalnie stają się członkami szkolnej społeczności.
Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Tomasz Piotr Nowak - poseł Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Pałasz - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Sławomir Lorek - zastępca Prezydenta Miasta Konina, Tomasz Rachwał - dyrektor TU UNIQA w Koninie, pani Maria Pawłowska - prezes Związku Sybiraków, Edward Kloc - przedstawiciel rodzin pomordowanych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Gościliśmy też: księdza prałata Zbigniewa Cabańskiego - proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Koninie i profesor UAM dr hab. Katarzynę Marciniak - z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz przedstawicieli konińskich szkół i placówek związanych z oświatą.
 Wśród tak znamienitych gości, w skupieniu i refleksji, w atmosferze powagi i zadumy, cofnęliśmy się do okrutnych czasów wojny, do tragicznych moralnych wyborów, na które naszego patrona - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - skazała historia. 
Część artystyczną przygotowała pani Agnieszka Dziamska - polonistka i nauczycielka etyki, przy współpracy z panią Agnieszką Sakowską, nauczycielką języka niemieckiego. Odegrana na szkolnym Forum historia miłości Krzysztofa i Basi, w postacie których wcielili się uczniowie: Alex Rybacki z kl. 2c i Weronika Łoś z kl. 2h, wybrzmiała tym mocniej, gdyż jej świadkami byli mieszkańcy Warszawy. Na naszych oczach rodziło się uczucie, które dodawało nadziei, tak jednak kruche wobec lęku o życie i obowiązku walki. Subtelna obecność mieszkańców Warszawy, przechadzający się między nimi Anioł, muzyka i piosenki do słów poety (wykonane przez Mateusza Markowskiego z kl. 2c i Oliwię Szadkowską z kl. 3b) czyniły widowisko zostawiające widza w pełnym powagi milczeniu. I właśnie w tej atmosferze skupienia uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły.
 
NASZE KANAŁY