Grono pedagogiczne

język polski:
Elżbieta Chabros
Agnieszka Dziamska
Danuta Godyń
Joanna Piasecka-Rusin
Małgorzata Ptak
Ewa Strużyńska
Barbara Wiatrowska

wiedza o kulturze:
Elżbieta Chabros
Danuta Godyń
Paulina Bączkiewicz

zajęcia artystyczne:
Elżbieta Chabros
Paulina Bączkiewicz

język angielski:
Agata Bielecka
Joanna Kondrak
Magdalena Marciniak
Aleksandra Matyjasik
Anna Piczman
Małgorzata Sadowska
Bartłomiej Siemiński
Katarzyna Szkudelska
Magdalena Szudkowska
Karolina Wiechecka
Anna Wolak-Tomaszewska
Agata Żerkowska

język hiszpański:
Małgorzata Sadowska

język łaciński w naukach humanistycznych:
Aleksandra Stybel

język łaciński w naukach przyrodniczych:
Aleksandra Stybel

język niemiecki:
Magdalena Janiak
Michał Janiak
Katarzyna Motylewska
Anna Pawlicka
Agnieszka Sakowska
Linda Wisialska

biologia:
Iwona Andrzejak
Natalia Busselt
Anna Kwitowska

chemia:
Natalai Busselt
Ewa Mitulska

fizyka:
Sławomir Maciejewski
Grażyna Nowak

fizyka w medycynie:
Sławomir Maciejewski
Grażyna Nowak

przyroda:
Grażyna Nowak
Grażyna Kowalewska
Ewa Milewska

geografia:
Grażyna Kowalewska
Małgorzata Koziarska-Sip
Magdalena Wawrzyniak

turystyka i krajoznawstwo:
Grażyna Kowalewska

historia / historia i społeczeństwo / wiedza o społeczeństwie:
Paulina Bączkiewicz
Aleksandra Kudła
Arkadiusz Podemski
Andrzej Warda
Karolina Wiechecka

matematyka:
Olga Antkowiak
Alicja Fijałkowska
Anna Kaźmierczak
Elżbieta Pilch - Pogodska
Arletta Robak

informatyka:
Wiesława Amietszajewa
Andrzej Rusin

podstawy przedsiębiorczości / ekonomia w praktyce:
Magdalena Tomaszewska

edukacja dla bezpieczeństwa:
Andrzej Rusin

wychowanie fizyczne:
Marek Kulczewski
Elżbieta Lipińska
Justyna Markiewicz - Kuśmirek
Norbert Napierała
Barbara Szuba

religia:
Beata Dańczak
s. Grażyna Mateusiak

etyka:
Agnieszka Dziamska

wychowanie do życia w rodzinie:
Beata Dańczak

pedagog:
Dorota Bugajczyk

psycholog:
Magdalena Kanecka

bibliotekarz:
Ala Piotrowska-Czarny
Katarzyna Motylewska


świetlica:
Magdalena Wawrzyniak

wstęp do psychologii:
Magdalena Kanecka
NASZE KANAŁY