Rekrutacja 2019

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Planowane oddziały - gimnazjum

Planowane oddziały - szkoła podstawowa

Postępowanie rekrutacyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 110.1.4.2019

Zarządzenie nr 110.1.17.2019

Załącznik do Zarządzenia nr 110.1.17.2019

Informator o szkołach

Informator o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych i branżowych I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
Rok szkolny 2019/2020.

Z myślą o absolwentach szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy ubiegać się będą w 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich Urząd Miejski w Koninie wydał kolejną edycję Informatora o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych i branżowych I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów: absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Obie grupy będą jednak realizowały odrębne programy nauczania oparte na różnych podstawach programowych. W związku z tym tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.
Informator dostępny jest w wersji elektronicznej w formatach pdf, epub oraz mobi na Portalu Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.eu, Portalu Gospodarczym: www.gospodarka.konin.pl oraz stronach internetowych szkół. W wersji papierowej będzie kolportowany w szkołach podstawowych powiatu konińskiego.
 
NASZE KANAŁY