Samorząd Uczniowski

Przewodniczący
Antoni Muszyński 2a 

Wiceprzewodnicząca:
Julia Cieślak 2d 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:
p. Magdalena Janiak 
p. Paulina Bączkiewicz 
 

NASZE KANAŁY