Umowa Patronacka
4.04.2019
26 marca Pani Dyrektor Małgorzata Koziarska Sip podpisała w imieniu naszej szkoły Umowę Partnerską z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Celem niniejszej umowy jest objęcie patronatem klas, które realizują biologię w zakresie rozszerzonym. W ramach współpracy nasi uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach warsztatowych  prowadzonych przez pracowników naukowych, a także w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Będziemy także gościć pracowników naukowych przy okazji  imprez szkolnych np. Festiwalu Nauki. Liczymy na owocną współpracę.
NASZE KANAŁY