Wolontariat

ROK SZKOLNY 2017/2018

„Młody człowiek, który z własnej woli angażuje się w różne formy niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, osiąga same zyski – stale się rozwija, i to we wszystkich sferach: intelektualnej, osobowościowej, emocjonalnej i społecznej.”

(M. Łoskot)

 
Bycie Wolontariuszem to nie tylko fajna sprawa i satysfakcja, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Wolontariusza obowiązuje pewnego rodzaju kodeks etyczny. Powinien:
Ø  być pewnym, dlaczego chce pomagać innym ludziom,
Ø  być przekonanym o wartości tego, co chce robić,
Ø  być lojalnym,
Ø  przestrzegać zasad,
Ø  mówić otwarcie…. i pytać, pytać, pytać,
Ø  stale się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę, brać udział w szkoleniach organizowanych dla wolontariuszy,
Ø  być osobą, na której można polegać, czyli nie składać obietnic, których nie jest w stanie spełnić,
Ø  działać w zespole, czyli znaleźć dla siebie miejsce w grupie, bo samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Zobacz, co do tej pory zrobiliśmy i .... Dołącz do NAS!
 

BohaterON

Uczniowie II LO im. K. K. Baczyńskiego w Koninie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „BohaterON – włącz historię!”. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
 

Krew Darem Życia

16 października 2017 roku braliśmy udział w Akcji Krwiodawstwa przy współpracy z RCKiK w Kaliszu. Wzięło w niej udział 60 uczniów naszej szkoły. Zebraliśmy łącznie 20 litrów krwi – bezcennego „leku”, który ratuje zdrowie i życie. 
 

Bezpiecznie na pasach

1 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 2h wzięli udział w akcji profilaktycznej „Bezpiecznie na pasach”. Młodzież naszej szkoły wyszła naprzeciw propozycji Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Uczniowie  przebrani za osoby starsze przechodzili przez przejście dla pieszych na ulicy 11 Listopada w centrum Konina. Kiedy kierujący zatrzymywali się, im oczom ukazywała się młodzież, która w tańcu wykrzykiwała radosne hasła „DZIĘKUJEMY, że się zatrzymałeś”. Nie zabrakło także aspektu edukacyjnego – uczniowie rozdawali ulotki informacyjne, które mają posłużyć do poszerzenia wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Ulotki trafiały zarówno do rąk kierowców jak i pieszych.
Młodzież świadoma wagi tej akcji, nie zważając na złe warunki atmosferyczne, chętnie wykonywała wszystkie zalecenia opiekunów w mundurach i nawiązywała kontakt zarówno z kierowcami, jak i przechodniami, bowiem bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy w dużej mierze od świadomości jego wszystkich uczestników.
 

Udział uczniów w kweście ulicznej PCK

6 grudnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w kweście ulicznej. Zbiórkę organizował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na zorganizowanie „Wieczerzy Wigilijnej” dla podopiecznych PCK, osób biednych, samotnych, rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej, osób bezdomnych. Nasi Wolontariusze zebrali łącznie 530 złotych 21 groszy.
 

Maraton pisania listów Amnesty International

Podczas wydarzenia Amnesty mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. 8 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Napisaliśmy między innymi listy do władz Egiptu, Chin, Czadu i Jamajki prosząc o uwolnienie osób represjonowanych. Mamy nadzieję, że nasz maraton przyniesie wiele pozytywnych efektów.

 

List do Świętego Mikołaja

Od wielu lat II LO im. K.K. Baczyńskiego w Koninie współpracuje z Domem Dziecka w Nowym Świecie. I tym razem młodzież naszej szkoły nie zawiodła. Wolontariusze z 12 klas postanowili spełnić życzenia szóstki Dzieciaków realizując ich prośby zawarte w Liście do Świętego Mikołaja. Chcemy, by w czasie Świąt Bożego Narodzenia znów zagościł uśmiech na twarzach podopiecznych placówki.
 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Pomagamy dzieciom z Afryki
Od stycznia 2016 działające w naszej szkole Koło Misyjne podjęło się adopcji na odległość, która polega na wsparciu konkretnego dziecka z wioski Laare w Kenii, które jest sierotą ub którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Naszą podopieczną jest Doris Kathomi.

 

Pomagamy afryce

Spotkania z kombatantami wojennymi
Coroczne spotkania są dla uczniów naszej szkoły żywą lekcją historii i możliwością poznania osób, którzy swoją bohaterską postawą i niezłomnością przyczynili się do walki o wolną Polskę.

Kombatanci
Kombatanci
Paczki świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Nowym Świecie
 
Nowy Świat
Nowy Świat

Przedszkolaki w murach II LO
Organizujemy spotkania z najmłodszymi m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 

Pomoc dla zwierząt ze schroniska
 
Schronisko
Schronisko
 Akcja krwiodawstwa
 
Krwiodawstwo
Krwiodawstwo
NASZE KANAŁY